geluidsmeting-geluidsisolatie

Meten geluidsisolatie

Meting en expertise

Technisch bureau van Eeden voert geluidsisolatiemetingen uit in onder andere woningen en kantoren en ondersteunt bij het interpreteren of opstellen van eisen.

Relatie tussen normen en eisen

De wijze waarop de meting van geluidsisolatie uitgevoerd moet worden staan beschreven in NEN en ISO normen. Voor Nederland is NEN 5077 de centrale norm. De huidige versie van deze norm bevat talrijke bindende verwijzingen naar ISO normen. De NEN of ISO normen beschrijven geen eisen aan de kwaliteit van geluidsisolatie. Eisen zijn bijvoorbeeld omschreven in een bestek of in het Bouwbesluit. Bij een eis hoort altijd een verwijzing naar een norm die de meting en berekeningen omschrijft.

Luchtgeluid

Bij luchtgeluid gaat het bijvoorbeeld over het geluid vanwege stemmen, televisie of apparaten die het geluid niet door direct contact met een vloer of wand naar een andere ruimte overbrengen. lees verder

Contactgeluid

We spreken van contactgeluid bij geluiden vanwege lopen, vallende voorwerpen of bijvoorbeeld een (was-)machine die door direct contact met een vloer of wand het geluid naar een ander vertrek overdraagt. Ook het rolgeluid van karretjes op een tegelvloer dat in een aanpandige woning hoorbaar is een goed voorbeeld. Bij de meting van bescherming tegen contactgeluid wordt gebruik gemaakt van een standaard contactgeluidgenerator, ook wel hamermachine genoemd. lees verder

Gevelisolatie

Bij de isolatie van een gevel gaat het ook om luchtgeluid, maar de meting ervan kent allerei specifieke voorwaarden en rekenregels. Ook de eisen aan gevelisolatie zijn geformuleerd in specifieke prestatie-getallen. Technisch bureau van Eeden voert overigens geen berekeningen uit aan gevelisolatie.

Installatiegeluid

Geluid vanwege een ventilatiesysteem, warmte-opwekking of terugwinning en van een airco of lift behoren allen onder het begrip installatiegeluid. Hierbij wordt er geen onderscheid gemaakt tussen luhtgeluid en contactgeluid, alleen de soort bron is voor de beoordeling relevant. lees verder

Bouwbesluit

De eisen aan geluidisolatie in het bouwbesluit hebben als doel om de kans op klachten door burenlawaai of verkeerlawaai zo klein mogelijk te houden, tegen redelijk kosten van nieuwbouw. Dat houdt in dat er in een beperkt aantal gevallen nog steeds kans is op hinder. Als voorbeeld: een meer dan gemiddeld gevoelig persoon die naast een levendig gezin woont is niet zonder meer door het bouwbesluit gevrijwaard van hinder.