geluidsmeting-arbo

Geluidsmeting arbo


Geluidsonderzoek voor de RI&E

Technisch bureau van Eeden heeft jarenlange ervaring met geluidsonderzoek op de werkplek voor de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), en kan de blootstelling aan geluid deskundig meten en overzichtelijk in beeld brengen. Geluidsmeting op de werkplek vindt plaats volgens EN-ISO 9612.

Lawaai op het werk

Blootstelling aan te veel lawaai beschadigt het gehoor, dat weet bijna iedereen, maar de gevolgen worden vaak onderschat. Gehoorschade kan onder andere leiden tot:

Gehoorbescherming geeft vaak problemen op het gebied van handhaving, communicatie en veiligheid. Inconsequent en/of foutief gebruik kunnen de effectiviteit sterk reduceren. Om die reden moet bronbestrijding altijd voorrang hebben in het plan van aanpak. De aanwijzingen voor eventuele maatregelen in het arbeidsomstandighedenbesluit (samenvatting) volgen de zogenaamde arbeidshygiënische strategie.

Veiligheid, kwaliteit en stress

Veel lawaai op het werk levert ook een veiligheidsrisico. Gehoorbescherming, maar vooral gehoorschade, maakt communicatie moeilijker en verhoogt zo de kans of fouten en ongelukken. Dat onderstreept het belang van bestrijding van lawaai aan de bron. Ook geluid met een niveau onder de schadegrens kan wel luid genoeg zijn om concentratie en communicatie te hinderen. Daardoor kan ook niet schadelijk geluid vermoeiend zijn en bijdragen aan ziekteverzuim. Bovendien kan het de kwaliteit van een prestatie of het product negatief beïnvloeden. NPR 3438 geeft aanwijzingen voor het geluidsonderzoek naar, en het beoordelen van, mogelijke hinder door geluid op de arbeidsplaats.

Arbeidshygiënische strategie

de juiste volgende van maatregelen:


Rekenmethode

Op deze pagina staat een beschrijving van de rekenmethode voor geluid op de werkplek

Naast geluidsmeting kunnen wij ook trillingsonderzoek op de werkplek uitvoeren.