geluidsmeting-arbo-ISO 9612-meten naast het oor

Geluidsmeting arbo


Geluidsonderzoek voor de RI&E

Technisch bureau van Eeden heeft in de loop van ruim 25 jaar bijna 200 onderzoeken op de werkplek uitgevoerd in verband met blootstelling aan geluid (en/of trillingen). U zult niet makkelijk een gelijke vinden.

Lawaai op het werk

Blootstelling aan te veel lawaai beschadigt het gehoor, dat weet bijna iedereen, maar de gevolgen worden toch vaak onderschat. Gehoorschade kan bijvoorbeeld leiden tot:

Gehoorbescherming geeft vaak problemen op het gebied van handhaving, communicatie en veiligheid. Inconsequent en/of foutief gebruik kunnen de effectiviteit sterk reduceren. Om die reden moet bronbestrijding altijd voorrang hebben in het plan van aanpak. De voorschriften voor eventuele maatregelen in het arbeidsomstandighedenbesluit (samenvatting) volgen de zogenaamde arbeidshygiënische strategie.

Veiligheid, kwaliteit en stress

Veel lawaai op het werk levert ook een veiligheidsrisico. Gehoorbescherming, maar vooral gehoorschade, maakt communicatie moeilijker en verhoogt zo de kans of fouten en ongelukken. Dat onderstreept het belang van bestrijding van lawaai aan de bron. Geluid dat weinig of geen kans op schade geeft kan wel luid genoeg zijn om concentratie te schaden. Het kan zo de kwaliteit van een prestatie of het product negatief beïnvloeden en de kans op verzuim verhogen. De voorschriften van het arbeidsomstandighedenbesluit hebben alleen betrekking op de kans op gehoorschade. NPR 3438 geeft aanwijzingen voor het geluidsonderzoek naar, en het beoordelen van, mogelijke hinder door geluid op de arbeidsplaats.

Arbeidshygiënische strategie

de juiste volgende van maatregelen:


Rekenmethode - ISO 9612

Geluidsmetingen op de werkplek vinden plaats volgens EN-ISO 9612. Deze norm beschrijft drie benaderingswijzen. De eerste keus methode is de taakmethode. Daarbij wordt de gemiddelde dagdosis berekend aan de hand van meting van het geluidniveau per werkzaamheid en de duur van de werkzaamheid.
Op deze pagina staat een beschrijving van de rekenmethode voor geluid op de werkplek

Naast geluidsmeting kunnen wij ook trillingsonderzoek op de werkplek uitvoeren.