Samenvatting arbeidsomstandighedenbesluit (arbobesluit) ten aanzien van geluid

Geluidsnormen / voorschriften arbo

Eventuele maatregelen plannen conform de arbeidshygiënische strategie,
dus in deze volgorde:

  • eerst geluidsredutie aan de bron
  • dan afscherming en inrichting of indeling van de ruimte (overdracht)
  • vervolgens in de organisatie van het werk
  • passende gehoorbescherming is de "last resort"

Eerste actiegrens
LEX,8h > 80 dB(A) of
LCpeak > 135 dB

Er is passende gehoorbescherming beschikbaar, en er wordt doeltreffende voorlichting gegeven.
Werknemers hebben recht op audiometrisch onderzoek.

Tweede actiegrens
LEX,8h > 85 dB(A) of
LCpeak > 137 dB

Neem maatregelen: plan van aanpak volgens de arbeidshygiënische strategie is verplicht.
Verplicht gebruik gehoorbescherming.
Markering en afbakening waar mogelijk.

Blootstellingsgrens
LEX,8h > 87 dB(A) of
LCpeak > 140 dB

Onder geen enkele voorwaarde toegestaan, onmiddellijk ingrijpen.Toelichting

LEX,8h: A-gewogen daggemiddelde blootstelling aan geluid bepaald in overeenstemming met ISO 9612
LCpeak: C-gewogen piek blootstelling aan geluid

Bij toetsing van de actiegrenzen wordt de belasting aan geluid bepaald zonder rekening te houden met het effect van eventueel gebruikte gehoorbeschermingsmiddelen. Bij toetsing van de blootstellingsgrens mag de belasting aan geluid worden bepaald inclusief het effect van eventueel gebruikte gehoorbeschermingsmiddelen.

Passende gehoorbescherming betekent:
Individueel afgestemd en/of aangemeten
Optimaal passend bij werkzaamheden en omstandigheden


Terug naar arbo-pagina
Volledige tekst van het besluit